Quick Lane

ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງລົດ

ໃຫ້ລົດຂອງທ່ານສຳຜັດໄດ້ເຖິງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໂດຍການເລືອກໃຊ້ອຸປະກອນເສີມຕົບແຕ່ງລົດຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນ: ຝາປິດລໍ້, ປ່ຽງພວງມາໄລ, ຜ້າປູພື້ນ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມີລັກສະເພາະທີ່ ສູນຄິວກເລນ. ແສງເຫຼືອມແມ່ນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ແຮງກວ່າແສງຕາເວັນແລະສີຄວາມຮ້ອນເຂົ້າໄປໃນລົດຂອງທ່ານແມ່ນຈະຖືກສະກັດອອກ. ດ້ວຍຟີມຊະນິດພິເສດແລະລາຄາຂອງພວກເຮົາ, ທີ່ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກລັງສີ UV ແລະຄວາມຮ້ອນຈາກແສງຕາເວັນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນລົດຂອງທ່ານ,ເຊັ່ນດຽວກັບການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່. ທີ່ສູນຄວິກເລນ ບໍ່ເຄີຍຫຼຸດຄຸນນະພາບການບໍລິການ.

Email: Sombath.b@laoquicklane.com
Tel: +856 21 263 999
Connect with Us: