Quick Lane

ລະບົບຄວາມເຢັນ

ນ່າຍຊ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເປັນຍ່າງດີຂອງພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ.ພວກເຮົາຈະກວດເຊັກລະບົບຄວາມເຢັນຂອງລົດທ່ານ ແລະປ່ຽນອາໄຫຼທີ່ເສຍຫາຍອອກ ຫຼືສວມໃສ່. ໂດຍບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິ ພວກເຮົາບໍ່ແນະນໍາໃຫ້ຕື່ມນ້ໍາເຢັນຫຼືນ້ໍາທໍາມະດາເຂົ້າໄປໃນລະບົບທໍາຄວາມເຢັນເນື່ອງຈາກວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ coolant ບໍ່ດີແລະຄວາມເຢັນຕ່ໍາແລະລະບົບປ້ອງກັນເຄື່ອງຈັກ. ຢູ່ທີ່ ສູນຄິກເລນ ພວກເຮົາຈະມີລະດັບຄວາມເຢັນຂອງ OE ຫຼາຍແບບທີແຕກຕ່າງກັນ.

Email: Sombath.b@laoquicklane.com
Tel: +856 21 263 999
Connect with Us: