Quick Lane

Email: Sombath.b@laoquicklane.com

Email: Quicklane@rmagroup.net

Tel: 020-2221 7143

Connect with Us:

ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ

ສູນບໍລິການ ຄວິກເລນນະຄອນຫຼວງ

ຖະໜົນດົງປານາ, ບ້ານສະພານທອງ,ເມືອງສີສັດຕະນາກ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

Open Hours:
Weekday 08:00 A.M. - 05.00 P.M.
Weekend 09.00 A.M. - 04.00 P.M.
Tel:
021-263 999, 020 2223 9757
Roadside Assistance: 020-2221 7143

ສູນບໍລິການ ຄິວກເລນຫຼວງພະບາງ

ຖະໜົນ 13 ເໜືອ,ບ້ານດອນໃໝ່,ເມືອງຫຼວງພະບາງ,
ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

Open Hours:
Weekday 08:00 A.M. - 05.00 P.M.
Weekend 09.00 A.M. - 04.00 P.M.
Tel:
(+856)-71 213 233
(+856)-20 5537 3555

ສູນບໍລິການ ຄິວກເລນສະຫັວນນະເຂດ

ບ້ານໂພນສະຫວ່າງໃຕ້,ເມືອງໄກສອນ ພົມວິຫານ,ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

Open Hours:
Weekday 08:00 A.M. - 05.00 P.M.
Weekend 09.00 A.M. - 04.00 P.M.
Tel:
(+856)-30 2003 002
(+856)-20 5429 4422

ສູນບໍລິການ ຄິວກເລນປາກເຊ

ຖະໜົນ 13 ໃຕ້,ບ້ານຄອນເກື່ອງ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ.

Open Hours:
Weekday 08:00 A.M. - 05.00 P.M.
Weekend 09.00 A.M. - 04.00 P.M.
Tel:
(+856)-20 5553 4401
(+856)-20 5553 4498