ແພັກເກດພິເສດ

ຄວິກເລນ ຂໍນຳສະເໜີແພັກເກດປະຢັດນ້ຳມັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ລົດຂອງທ່ານຢູ່ໃນສະພາບດີຕະຫຼອດເວລາ ດ້ວຍຂໍ້ມູນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ດ້ວຍນາຍຊ່າງຄວິກເລນ ທີ່ຖືກຝຶກອົບຮົມມາຈາກໂຮງງານ ພວກເຮົາຈະກວດກາຈຸດສຳຄັນຂອງລົດທ່ານ ແລະ ລະບົບທັງໝົດແຕ່ສູງຫາຕ່ຳ ແລ້ວສະຫຼຸບເປັນບົດລາຍງານແບບລະອຽດ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຕິດຕາມການບຳລຸງຮັກສາທີ່ຈຳເປັນ ເຊິ່ງແພັກເກດປະຢັດນ້ຳມັນລວມມີ:

  • ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ
  • ສະຫຼັບຢາງຕີນລົດ ແລະ ແຮງດັນ
  • ກວດກາສະພາບເບຣກ
  • ກວດກາຈຸດສຳຄັນຂອງລົດ
  • ຕື່ມນ້ຳມັນຫຼໍ່ລື້ນຕ່າງໆ
  • ກວດກາສະພາບໝໍ້ໄຟ
  • ກວດກາສະພາບໝໍ້ກອງຕ່າງໆ
  • ກວດກາສະພາບສາຍພານ ແລະ ທໍ່ເຄື່ອງຈັກ
  • ຕັ້ງສູນຕາໄຟລົດ