ວິທີການບຳລຸງຮັກສາລະບົບແອເຢັນຂອງລົດທ່ານ

ມັນຍາກທີ່ຈະມອງຂ້າມຄວາມສຳຄັນຂອງລະບົບແອເຢັນຂອງລົດ ແຕ່ຫຼາຍຄົນກໍ່ລືມຄຳນຶງວ່າ ແອເຢັນສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຂັບຂີ່ໂດຍປອດໄພໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ການບໍາລຸງຮັກສາລະບົບແອເປັນປະຈໍາແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເລື່ອງການເພີ່ມຄວາມສະບາຍໃນເວລາຂັບຂີ່ ແຕ່ມັນຍັງເປັນການເພີ່ມຄວາມປອດໄພອີກດ້ວຍ.

ນີ້ແມ່ນບາງເຄັດລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແອລົດຂອງທ່ານຢູ່ໃນສະພາບດີສະເໝີ:
  1. ຝາກອງທີ່ຫ້ອງໂດຍສານ ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການປ້ອງກັນກິ່ນເໝັນ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ແລະ ອາກາດທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງລົດ, ມັນຄວນຈະຖືກປ່ຽນໃໝ່ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຢ່າງໜ້ອຍປີລະຄັ້ງ ຫຼື ທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການຕາຕະລາງ ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ອາກາດໃນລົດທ່ານຈະສົດຊື່ນຢູ່ສະເໝີ.
  2. ທ່ານຈະຕ້ອງເປີດແອລົດຂອງທ່ານຢ່າງໜ້ອຍ 5 – 10 ນາທີຕໍ່ເດືອນ ນີ້ກໍ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບແອໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງສົມບູນ ເຖິງວ່າທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຂັບລົດເປັນປະຈຳ.
  3. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບແອເຮັດວຽກຢ່າງເຕັມປະສິດທິພາບ ແມ່ນແນະນຳໃຫ້ທ່ານນຳລົດເຂົ້າມາກວດເຊັກແຜງວົງຈອນເປັນປະຈຳ ເພື່ອຊອກຫາຮອຍຮົ່ວຂອງນ້ຳຢາ ແລະຂໍ້ບົກພ່ອງຕ່າງໆ.
  4. ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ທ່ານຈະເຫັນຢອດນ້ຳຍ້ອຍຢູ່ທາງກ້ອງຂອງລົດເມື່ອທ່ານຢຸດ ອັນເປັນເຫດມາຈາກລະບົບແອ.
  5. ຖ້າວ່າແອລົດບໍ່ເຢັນ ແມ່ນໃຫ້ຢຸດການນຳໃຊ້ ແລະ ເຂົ້າໄປທີ່ສູນບໍລິການເພື່ອບຳລຸງຮັກສາ.
  6. ລະບົບປັບອາກາດຊ່ວຍກຳຈັດກິ່ນທີ່ບໍ່ພຶງປະສົງ ແລະ ເຊື່ອພະຍາດທີ່ອາດເປັນສາເຫດຂອງການຈາມ, ເຈັບຄໍ ແລະ ອື່ນໆ. ນີ້ເປັນລະບົບທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍາວນານ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລົດຂອງທ່ານຈະມີອາກາດທີ່ສົດຊື່ນ ແລະ ມີກິ່ນຫອມ.