ລາວກ໊ອບຊາເລັນ 2014

Jun 19, 2014

ໃນວັນທີ 21 ຫາ 22 ທີ່ສະໜາມກ໊ອບ ລອງວຽນ, ຄວິກເລນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກ໊ອບ ປະຈຳປີ 2014 ເພື່ອຄົ້ນຫານັກກິລາ ກ໊ອບລຸ້ນໃໝ່ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນໃນລາຍການໃຫ່ຍ. ໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ມອບສ່ວນຫຼຸດສຸດພິເສດ 10 – 20% ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານແຂ່ງຂັນ ແລະ ແຂກຫຼາຍໆທ່ານກໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ.

news_lao_gold_challenge_2014

« Older