ນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ນ້ຳມັນຫຼໍ່ລື້ນ

ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງໃຫ້ທ່ານ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງບຳລຸງຮັກສາດ້ວຍການປ່ຽນ, ກວດກາ, ຕື່ມ ແລະ ອະນາໄມພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນຂອງລົດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການຂັບຂີ່ມີຄວາມນຸ້ມນວນ ເນື່ອງຈາກລົດຂອງທ່ານມີມູນຄ່າທີ່ສູງ ສະນັ້ນ ທ່ານຄົງຈະຢາກນຳໃຊ້ລົດຂອງທ່ານໃຫ້ຍາວນານ ເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງໃຊ້ນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ເຄື່ອງກອງ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຈາກ ມໍເຕີຄຣາຟ໌ (Motorcraft) ທີ່ແທດເໝາະກັບລົດຂອງທ່ານເປັນຢ່າງດີ ແລະຍັງສາມາດເພີ່ມຄວາມປະຢັດນ້ຳມັນ ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງລົດທ່ານອີກດ້ວຍ.

Fast-Lubes