ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່

ຄວິກເລນ ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນດົງປາຍນາ, ບ້ານ ສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍບໍລິການສ້ອມແປງລົດຍົນທຸກລຸ້ນທຸກຍີ່ຫໍ້.

ເບີສາຍດ່ວນ ໂທ: 021- 263 999, 020 22239757
ຝ່າຍສອບຖາມ  020 22239757

ຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຫຼືຕຳນິຕິຊົມ:
ທ່ານ ຊາຊິກຸມານ ເຊີຣິຢານດິຢີລ໌ (Mr. Sasikumar Cheriyandiyil) Tel: 020 2223 4173,
ທ່ານ ບີຈູ ນາຣາຢານານ (Mr. Biju Narayanan) Tel: 020 5555 5621

E-mail: info@laoquicklane.com
www.facebook.com/LaoQL
www.laoquicklane.com

Click to view Map