ລາວ ຄວິກເລນ

ຄວິກເລນ ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການສ້ອມແປງ ບຳລຸງຮັກສາລົດຍົນ ຫຼືລົດເບົາທຸກປະເພດ ໂດຍ ຄວິກເລນ ແມ່ນສູນບໍລິການທີ່ມີອາໄຫຼ່ຫຼາຍຍີ່ຫໍ້ ແລະ ພວກເຮົາສາມາດສ້ອມແປງຍານພາຫະນະທຸກລຸ້ນ ທຸກຍີ່ຫໍ້ ໂດຍນຳໃຊ້ອາໄຫຼ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະໜ້າເຊື່ອຖືເຊັ່ນ: Motorcraft®, Bosch, Goodyear, Continental, Michelin ແລະ ອື່ນໆ.

ຄວິກເລນ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ

ພະນັກງານ ຄວິກເລນ ແມ່ນນາຍຊ່າງເຕັກນິກ ທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົບຈາກໂຮງງານ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຊຳນານກັບລົດຂອງທຸກທ່ານ ແລະ ທຸກໆລະບົບໃນລົດ. ພວກເຮົາມີເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ລົດຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຖືກຕ້ອງ. ພວກເຮົາຍັງໃຊ້ອາໄຫຼ່ຂອງແທ້ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ອຸປະກອນດັ່ງເດີມທີ່ຜະລິດຈາກໂຮງງານແກ່ລົດຂອງທ່ານທັງໝົດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດງານມີຄຸນນະພາບສູງສຸດ.

 • ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງນັດໝາຍລ່ວງໜ້າ
 • ດຳເນີນການທັນທີ
 • ເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າທຸກຄົນກັບສູນສ້ອມແປງທີ່ເປັນກັນເອງ
 • ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ ໂດຍນາຍຊ່າງຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຈາກໂຮງງານ
 • ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ
 • ລາຄາຖືກ
 • ການຕົບແຕ່ງທີ່ສວຍງາມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເປັນກັນເອງ
 • ມີອູ່ສ້ອມແປງໃຫ້ຕາມໜ້າວຽກ
 • ເປັນເອກະລັກສະເພາະ
 • ມີຜູ້ຈັດຂອງໂຕເອງ
 • ມີນາຍຊ່າງທີ່ມີຄວາມອົດທົນ ແລະຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈໃນການສ້ອມແປງ
 • ຊົ່ວໂມງໃຫ້ບໍລິການ ທີ່ແລ້ວແຕ່ຄວາມສະດວກຂອງທ່ານ

About-Lao-Quick-Lane